พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธินครบรอบ ๗๑ ปี

img 8743 tile

 

           พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธินครบรอบ ๗๑ ปี(๑ มกราคม ๒๕๖๒) ณ หอพระไพรีพินาศอากาศโยธิน และห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

          - หน่วยตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งกองทัพอากาศดีเด่น ได้แก่ ชนะเลิศ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี, รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

          - หน่วยงานนิรภัยภาคพื้นหน่วยบัญชาการอากาศโยธินดีเด่น ได้แก่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ

          - รางวัลบุคคลดีเด่นหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประเภทนายทหารสัญญาบัตร ได้แก่ เรืออากาศเอก ธันวา ทุ่งทอง, ประเภทนายทหารประทวน ได้แก่ จ่าอากาศโทหญิง พรพิมล จันทร์มหา และ ประเภทลูกจ้าง ได้แก่ นาง อรุณี มณีวงศ์

          - ประกาศชมเชยบุคคลที่ไห้ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดของทางราชการ ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก ศักรินทร์ จิรังนิมิตสกุล และ พันจ่าอากาศโท ภัทร์ณรักษ์ อู่คำ

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 • A20190212
  พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
 • A20190212-2
  ตรวจเยี่ยมหน่วยที่ดําเนินการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒๑
 • A20190212-3
  กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
 • A20190211
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยที่ดำเนินการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ
 • A20190207
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๔
 • A20190207-2
  พิธีปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๒
 • D20190212
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพฤหัสบดี
 • D20190211
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร จัดทัศนศึกษาประจําปี ๒๕๖๒
 • C20181207
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นประทวน ณ ที่ตั้งดอนเมือง
 • D20181130
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายลีลาศเพื่อสุขภาพ
 • D20181130-2
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร
 • B20181123
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ
 • C20190215
  พิธีพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190205
  ​กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190205-2
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20190205-3
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20190201
  ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ นอส.สัมพันธ์
 • C20190124
  Know Your Status
 • B20190213
  ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ในส่วนของการฝึกภาคอากาศการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
 • B20190213-2
  หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
 • B20190213-3
  วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๓ ร่วมกับ กองบิน ๒๓ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
 • B20190212
  หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
 • B20190212-2
  ​การฝึกภาคสนามด้านไซเบอร์ (Cyber Field Training Exercise : CFTX) ครั้งแรกของการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
 • B20190211
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๗๐
แจ้งเตือนข่าวสาร ทอ.