1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 • A20181119
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
 • A20181119-2
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • A20181119-3
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย
 • A20181119-4
  การสัมมนาสภาพความพร้อมปฏิบัติการอากาศยานของกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑
 • A20181116
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการทหารอากาศและป้องกันทางอากาศเวียดนาม ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • A20181114
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการทหารอากาศฟิลิปปินส์ ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อย่างเป็นทางการ
 • D20181031
  รับสมัครสอบคัดเลือกเสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20180820
  ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ร่วมประชุมใหญ่สามัญชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180705
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180627
  การแต่งกายชุดครึ่งยศสโมสรในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ประจาปี ๒๕๖๑
 • D20180528
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
 • D20180504
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • C20181112
  พิธีประดับเครื่องหมายยศ เรืออากาศตรี ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181108
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181106
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20181105
  กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181024
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20181029
  กรมกำลังพลทหารอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๙ อัตรา
 • B20181117
  กองบิน ๔๖ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 • B20181116
  การอบรมสัมมนาหัวข้อ "Trade Finance and Operations"
 • B20181115
  พิธีไหว้ครูโดดร่มเหินเวหากองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • B20181115-2
  กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารถ่ายรูป
 • B20181115-3
  การบรรยายพิเศษ “การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์”
 • B20181115-4
  เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมฝ่ายอํานวยการของกองบิน ๒
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)

 

ช่วงเวลาประกาศ (12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.)